Wykorzystanie zaległego vouchera

Kliknij po więcej informacji

Wszystkie vouchery, które utraciły ważność w terminie od października 2020 mogą zostać wykorzystane przez pierwsze 30 dni otwarcia Parku, czyli do 20.06.2021

Zapraszamy 🙂Pomerania Fun Park