Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Cennik standardowy

W cenie biletu całodziennego wszystkie dostępne danego dnia atrakcje bez limitów. Bilet nie obejmuje gastronomii, automatów do gier obsługiwanych żetonami, sklepów i pamiątek. Przed zakupem biletu prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym u dołu strony.

Oferta międzysezonowa

Atrakcje zewnętrze z wyłączeniem karuzel i basenów

29.04.-26.05.2022

z wyłączeniem ofert specjalnych

Osoba, która ukończyła 15 lat

30 zł

Dziecko do ukończenia 15. roku życia, wyższe niż 110 cm

50 zł

Dziecko do 110 cm wzrostu

40 zł

Dziecko do 80 cm wzrostu

1 zł

Udział w warsztatach plastycznych

+ 15 zł

Dziecko w dniu urodzin do 12. roku życia

1 zł

Osoba z niepełnosprawnością

20 zł

Osoba niewidoma, osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim oraz jej opiekun

1 zł

Parking

7 zł

W sezonie

Wszystkie atrakcje

27.05.-28.08.2022

z wyłączeniem ofert specjalnych

Bilet indywidualny

85 zł

Dziecko do 110 cm wzrostu

45 zł

Dziecko do 80 cm wzrostu

1 zł

Dziecko w dniu urodzin do 12. roku życia

1 zł

Bilet rodzinny 2+1

230 zł

Bilet rodzinny 2+2

290 zł

Bilet rodzinny 2+3

350 zł

Osoba z niepełnosprawnością

50 zł

Osoba, która ukończyła 65 lat

50 zł

Kobieta w ciąży

50 zł

Osoba niewidoma, osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim oraz jej opiekun

1 zł

Parking

10 zł

Oferta specjalna

Wszystkie atrakcje + koncert

CLEO – 17.07.2022

ROXIE – 31.07.2022

VIKI GABOR – 7.08.2022

Bilet VIP

W cenie spotkanie z Artystą, autograf, zdjęcie oraz płyta CD

250 zł*

Bilet indywidualny

100 zł*

Dziecko do 110 cm wzrostu

60 zł*

Dziecko do 80 cm wzrostu

1 zł*

Parking

10 zł*

*cena dotyczy biletu na jedną z powyższych dat, wykupienie biletów na wszystkie trzy koncerty nie uprawnia do rabatu

Poza sezonem

Hala zabaw

10.01.2022-28.04.2022

z wyłączeniem ofert specjalnych

Dziecko do ukończenia 15. roku życia

40 zł

Osoba, która ukończyła 15 lat

20 zł

Dziecko do 80 cm wzrostu

1 zł

Udział w warsztatach plastycznych

+ 15 zł

Dziecko w dniu urodzin do 12. roku życia

1 zł

Osoba z niepełnosprawnością

10 zł

Osoba niewidoma, osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim oraz jej opiekun

1 zł

Parking

7 zł

Regulamin cennika

 1. Korzystanie z atrakcji sezonowych jest uzależnione od warunków atmosferycznych, korzystanie z hali zabaw nie jest obarczone tym ryzykiem, hala zabaw działa cały rok.
 2. Bilety ze zniżką udzielaną ze względu na wzrost dziecka będą sprzedawane wyłącznie po zmierzeniu dziecka w Kasie Parku.
 3. Bilet ze zniżką ze względu na niepełnosprawność jest sprzedawany niezależnie od wieku, ale jedynie za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 4. Bilet ze zniżką ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub dla osoby niewidomej jest sprzedawany niezależnie od wieku, ale jedynie za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innego dokumentu, który potwierdzi niepełnosprawność – symbole: 05-R i 04-O odpowiednio wraz z oznaczeniem, że stopień niepełnosprawności jest znaczny (I stopień). Opiekun osoby uprawnionej do zakupu tego biletu musi być osobą dorosłą.
 5. Bilet ze zniżką dla dziecka odwiedzającego Park w dniu urodzin jest sprzedawany dzieciom w dniu ich urodzin do dnia 12. urodzin włącznie, ale jedynie za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek dziecka lub w przypadku dzieci do lat 7 aktu urodzenia (zdjęcia oraz kserokopie dokumentów nie będą honorowane). Zniżka ta nie obowiązuje w przypadku organizacji przyjęcia urodzinowego w Parku.
 6. Bilet ze zniżką dla osoby, która ukończyła 65. rok życia jest sprzedawany od dnia 65. urodzin, ale jedynie za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek.
 7. Bilet ze zniżką dla kobiety w ciąży jest sprzedawany jedynie za okazaniem karty ciąży lub zaświadczenia lekarskiego.
 8. Bilety rodzinne skierowane są rodzin z do dzieci wyższych niż 110 cm wzrostu do ukończenia 15. roku życia oraz ich opiekunów.
 9. Bilet rodzinny 2+1 może zostać sprzedany dwóm osobom dorosłym i jednemu dziecku lub jednej osobie dorosłej i dwójce dzieci (dzieci do ukończenia 15. roku życia).
 10. Bilet rodzinny 2+2 może zostać sprzedany dwóm osobom dorosłym i dwójce dzieci lub jednej osobie dorosłej i trójce dzieci (dzieci do ukończenia 15. roku życia).
 11. Bilet rodzinny 2+3 może zostać sprzedany dwóm osobom dorosłym i trójce dzieci lub jednej osobie dorosłej i czwórce dzieci (dzieci do ukończenia 15. roku życia).
 12. Parking jest płatny jednorazowo za całodzienny postój.
 13. Od ceny pozycji “Bilet indywidualny” w sezonie wysokim oraz biletów poza sezonem z wyłączeniem biletów za 1 zł i parkingu z cennika standardowego, z wyłączeniem ofert specjalnych, pokazów i koncertów udzielane są następujące rabaty:
  – za okazaniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – 20% rabatu dla okaziciela w sezonie, 10% poza sezonem,
  – za okazaniem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, Karty Seniora lub Karty MustVisit – 10% rabatu niezależnie od sezonu,
  – za okazaniem Karty Dużej Rodziny – 5% rabatu dla okaziciela tylko w sezonie wysokim,
  przy czym rabaty obowiązują jedynie przy zakupie biletu w kasie Parku kartą lub gotówką.
 14. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie, pracownicy Parku są jedynie pomocnikami i przewodnikami po Parku.
 15. Oferty promocyjne, rabaty i zniżki nie łączą się.
 16. Właściciel Parku zastrzega sobie możliwość zmiany cen i oferty oraz treści niniejszego regulaminu.
Pomerania Fun Park