Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Cennik standardowy

W cenie biletu całodziennego wszystkie dostępne danego dnia atrakcje bez limitów. Bilet nie obejmuje gastronomii, automatów do gier obsługiwanych żetonami, sklepów i pamiątek. Przed zakupem biletu prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym u dołu strony.

 

Uwaga – w związku z pandemia w sezonie 2021 mogą obowiązywać wyłączenia niektórych atrakcji oraz zmiany cen!

Poza sezonem

Korzystanie z hali zabaw

10.01.2022-23.04.2022

z wyłączeniem ofert specjalnych

Dziecko do ukończenia 15. roku życia

40 zł

Osoba, która ukończyła 15 lat

20 zł

Dziecko do 80 cm wzrostu

1 zł

Udział w warsztatach plastycznych

+ 15 zł

Dziecko w dniu urodzin do 12. roku życia

1 zł

Osoba z niepełnosprawnością

10 zł

Osoba niewidoma, osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim oraz jej opiekun

1 zł

Parking

7 zł

Regulamin cennika

 1. Korzystanie z atrakcji sezonowych jest uzależnione od warunków atmosferycznych, korzystanie z hali zabaw nie jest obarczone tym ryzykiem, hala zabaw działa cały rok.
 2. Bilety ze zniżką udzielaną ze względu na wzrost dziecka będą sprzedawane wyłącznie po zmierzeniu dziecka w Kasie Parku.
 3. Bilet ze zniżką ze względu na niepełnosprawność jest sprzedawany niezależnie od wieku, ale jedynie za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej.
 4. Bilet ze zniżką ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub dla osoby niewidomej jest sprzedawany niezależnie od wieku, ale jedynie za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innego dokumentu, który potwierdzi niepełnosprawność – symbole: 05-R i 04-O odpowiednio wraz z oznaczeniem, że stopień niepełnosprawności jest znaczny (I stopień). Opiekun osoby uprawnionej do zakupu tego biletu musi być osobą dorosłą.
 5. Bilet ze zniżką dla dziecka odwiedzającego Park w dniu urodzin jest sprzedawany dzieciom w dniu ich urodzin do dnia 12. urodzin włącznie, ale jedynie za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek dziecka lub w przypadku dzieci do lat 7 aktu urodzenia (zdjęcia oraz kserokopie dokumentów nie będą honorowane). Zniżka ta nie obowiązuje w przypadku organizacji przyjęcia urodzinowego w Parku.
 6. Parking jest płatny jednorazowo za całodzienny postój.
 7. Od ceny pozycji “Bilet indywidualny” w sezonie oraz biletów poza sezonem z wyłączeniem biletów za 1 zł i parkingu z cennika standardowego, z wyłączeniem ofert specjalnych, pokazów i koncertów udzielane są następujące rabaty:
  – za okazaniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca – 20% rabatu dla okaziciela w sezonie, 10% poza sezonem,
  – za okazaniem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, Karty Seniora lub Karty MustVisit – 10% rabatu niezależnie od sezonu,
  – za okazaniem Karty Dużej Rodziny – 5% rabatu dla okaziciela tylko w sezonie wysokim.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie, pracownicy Parku są jedynie pomocnikami i przewodnikami po Parku.
 9. Oferty promocyjne, rabaty i zniżki nie łączą się.
 10. Właściciel Parku zastrzega sobie możliwość zmiany cen i oferty oraz treści niniejszego regulaminu.
Pomerania Fun Park