Całodzienna zabawa w cenie jednego biletu!

Samochodem

Parking dla samochodów osobowych i autokarów jest dostępny cały rok.

Opłata pobierana jest w kasie Parku, jednorazowo za cały dzień postoju.

Autobusem

Na trasie Kołobrzeg – Białogard

Na trasie Kołobrzeg – Skoczów

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„Stworzenie nowatorskiej, opartej na innowacyjnych rozwiązaniach oferty turystycznej na obszarze rodzinnego parku rozrywki „Pomerania Fun Park” przez firmę Markhen+ Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Marek Różewski” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksu turystycznego „wodny Świat Pomerania Fun Park” oraz ścieżki edukacyjnej „Natura 2000”. Projekt wchodzi w zakres większej inwestycji – parku rozrywki „Pomerania Fun Park” – największego parku rozrywki na Pomorzu Zachodnim.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i zwiększenie zastosowania innowacyjnych rozwiązań na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez budowę kanałów i zalewów, przystani rzecznej, plaży tropikalnej oraz ścieżki edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 8 649 020,03
Wartość dofinansowania: 3 025 454,06

Pomerania Fun Park